Khamis, 2 April 2009

KEMAHIRAN MENULIS

Peringkat untuk pelahiran & Kesalahan-kesalahan biasa dalam tulisan.
• Peringkat pramenulis (persediaan)
• Peringkat mendirikan asas
(peringkat mekanis)
• Peringkat untuk pelahiran

Peringkat Pramenulis
• Tempoh masa murid-murid disediakan dengan aktiviti-aktiviti menulis sebelum mereka
dapat menulis huruf-huruf dengan kemas dan betul.
• Pelajaran tulisan yang dirancang haruslah sistematik, bertitik-tolak daripada aktiviti-
aktiviti pramenulis yang berbentuk bebas.

Latihan-latihan pramenulis menitikberatkan perkara-perkara berikut :
• Melakukan latihan-latihan pergerakan tangan.
• Menguasai gerak tangan yang bebas supaya boleh menulis dengan selesa dan sempurna.
• Melakukan latihan-latihan pergerakan mata.
• Melakukan latihan-latihan kordinasi tangan dan mata.

Aktiviti-aktiviti Pramenulis

• Latihan mengikut garisan-garisan rajah atau gambar dari kiri ke kanan.
• Latihan mewarna dari kiri ke kanan atau sebaliknya.
• Latihan membentuk bulatan di udara, di meja, di lantai, di atas pasir atau di rumput
tanpa menggunakan alat tulis.
• Latihan-latihan gerak jari dengan memainkan jari, menekannya, meramaskannya,
menggoyangkan tangan, dan sebagainya.
• Latihan-latihan membentuk garisan lurus.
• Latihan membentuk corak-corak dan garisan lurus.
• Latihan melukis gambar-gambar yang mengandungi garisan-garisan lurus dan bulat.Peringkat mendirikan asas(peringkat mekanis)
• Setelah latihan pramenulis, murid-murid boleh dilatih membentuk lambang-lambang
tulisan.
• Pada peringkat awal, dicadangkan murid membentuk huruf di kertas kosong yang tidak
mempunyai sebarang garisan.
• Setelah itu, barulah dilatih membentuk huruf pada halaman yang bergaris, kawalan
tulisan perlu dilakukan.
• Ia harus bermula daripada garisan yang lebar hingga kepada lembaran satu garis.
• Latihan Menulis Terkawa Latihan membentuk bulatan dan garis lurus dalam keadaan
terkawal.
• Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris dua.

Akitiviti-aktiviti Peringkat Mendirikan Asas
• Menekap huruf mengikut urutan yang ditetapkan.
• Menulis huruf mengikut urutan yang ditetapkan.
• Memadam dan menyalin dua suku kata supaya menjadi perkataan bermakna.
Sa-ya a-da bu-ku.

• Menulis huruf yang tertinggal dalam ruang kosong
Di m_na d_a ana_ ka_bing say_.
• Menyalin perkataan yang mudah.
tidur
• Menyalin ayat-ayat yang mudah.
Azwan suka tidur

Peringkat untuk pelahiran

• Setelah menguasai menulis mekanis, murid-murid patut digalakkan melahirkan fikiran mereka secara bertulis.
• Cara-cara yang dicadangkan ialah berpandukan gambar-gambar dan perkataan, mengisi tempat kosong, melengkapkan ayat-ayat dan perenggan sehingga boleh menghasilkan tulisan tanpa panduan.

Kesalahan-kesalahan biasa dalam tulisan

• Bentuk huruf buruk, tidak sama besar atau kecilnya.
• Jarak huruf atau perkataan tidak seimbang, begitu juga dengan kedudukannya, tegak dan
condong.
• Tulisan kotor kerana terlalu banyak menggunakan getah pemadam.


CONTOH-CONTOH KESALAHAN BAHASA
• PELAJAR-PELAJAR Melayu di Negara Brunei Darussalam
• pada kebiasaannya menggunakan dialek Melayu
• Brunei untuk berinteraksi di antara satu dengan yang
• lain. Walaupun ketika di sekolah, mereka masih juga
• menggunakan dialek tersebut untuk berkomunikasi
• dengan guru mereka. Sehingga dialek tersebut
• mempengaruhi pembelajaran bahasa melayu mereka.

1 ulasan: