Ahad, 12 April 2009

Teknik Membaca

TEKNIK MEMBACA

A) Teknik bacaan pantas

i) Skimming (luncuran)

Ø Bacaan pantas untuk mendapatkan idea keseluruhan
Ø Fokus bacaan diberikan kepada bahagian-bahagian tertentu untuk mendapatkan gambaran umum tentang bahan bacaan tersebut. Antaranya:  
- Pengenalan
- Prakata
- Isi kandungan
- Tajuk utama
- Rumusan
- Rujukan indeks

ii) Skaning

Ø Bacaan pantas untuk mendapatkan maklumat khusus daripada sesuatu teks
Ø Pembaca boleh melangkau bahagian-bahagian tertentu yang difikirkan kurang penting
Ø Bacaan ini lebih pantas daripada bacaan luncuran


B) Teknik SQ3R

Ø Digunakan oleh guru untuk membimbing pelajar bagi meningkatkan kemahiran
Ø Pelajar dapat membaca secara kendiri bagi memperkukuhkan kemahiran berfikir

Ø Maksud SQ3R ialah :
S = SURVEY (meninjau)
Q = QUESTION (menyoal)
R = READ (membaca)
R = REVIEW (menyemak)
R = RECITE ( menyebut/ mengulang)

Ø Surey (meninjau)
- Murid perlu meninjau secara sepintas lalu tentang teks/ bahan yang akan dibaca untuk mendapat gambaran awal sesuatu teks/bahan tersebut
- Biasanya ditinjau panjang teks, lakaran/grafik, sinopsis dan tajuk-tajuknya

Ø Question ( menyoal)
- Pembaca perlu membina soalan-soalan ( boleh juga dalam fikiran) tentang tajuk yang akan dibaca
- Fokus kepada apa-apa yang ingin diperolehi daripada teks

Ø Read ( membaca )
- Pembaca membaca teks tersebut dengan memfokus kepada isi-isi yang berkaitan dengan soalan yang telah dibina

Ø Review ( menyemak )
- Setelah membaca teks tersebut, pembaca perlu menyemak semula bahagian-bahagian tertentu sama ada kefahamannya tentang sesuatu idea yang disampaikan itu betul / tepat

Ø Recite ( menyebut / mengulang )
- Pembaca akan lebih faham bahan yang dibaca sekiranya dia menyampaikan isi bahan tersebut kepada pihak lain atau dalam bentuk lain
- Pembaca menceritakan isi-isi penting atau menulis ulasan / komen tentang bahan yang dibacaC) TEKNIK KLWH
Ø Maksud KWLH ialah :
K = Know ( tahu )
W=Want ( hendak / ingin tahu )
L = Learn ( pelajari )
H = How ( bagaimana)

Ø Menggalakkan pelajar mencari maklumat tambahan daripada pelbagai sumber selepas membaca sesuatu teks
Ø Teknik ini sesuai dilaksanakan untuk bacaan ekstensif dan kritis
Ø Mementingkan pengetahuan sedia ada pembaca 
Ø Teknik ini hamper sama dengan teknik SQ3R kerana pembaca perlu menentukan fokus bacaannya

Tiada ulasan:

Catat Ulasan