Rabu, 22 April 2009

PERKAMUSAN

PENGENALAN

 Buku yang mengandungi kata-kata dan lain-lain ( yang disusun mengikut abjad) dengan keterangan mengenai perkataan dan lain-lain

 The American College Dictionary (1960) mentakrifkan kamus sebagai, “ buku yang berisi pilihan kata-kata sesuatu bahasa, atau sesuatu kelas kata khusus, biasanya disusun secara alfabetis, dengan penjelasan-penjelasan tentang maknanya serta makjlumat lain tentang kata-kata itu”.

 Merupakan aspek penting penguasaan kosa kata /perbendaharaan kata

 Kamus memberikan informasi mengenai derivasi kata, makna kata, ungkapan, kata-kata asing, kata ganti diri, dan singkatan-singkatan

 Kosa kata penting dalam empat kemahiran bahasa iaitu:

a) bertutur
b) menulis
c) mendengar
d) membaca

 Merupakan bahan bantu mengajar yang paling berguna kepada pelajar dan juga guru



FUNGSI KAMUS

 Untuk mendapatkan makna yang tepat @ pilihan makna yang sesuai dengan maksud ayat

 Menerangkan fungsi perkataan dan penggunaannya

 Pengguna menggunakannya dengan tepat dan sesuai

 Memahami maksud singkatan perkataan

 Mengesan perkataan mengikut konteks yang tepat

 Memahami ciri-ciri ketatabahasaan yang ada dalam kamus



KELEBIHAN KAMUS

 Memuatkan beribu-ribu perkataan – dapat menambahkan perbendaharaan kata

 Ada kamus yang dimuatkan dengan contoh penggunaan perkataan

 Pelajar dapat memahami penggunaan kata dengan tepat

 Ada kamus yang diberikan sinonim dan antonim

 Ada kamus yang disertakan dengan ilistrasi




JENIS-JENIS KAMUS

 Kamus ensiklopedik

 Kamus diakronik

 Kamus historis

 Kamus etimologi

 Kamus sinkronik

 Kamus umum

 Kamus khusus (istilah)

 Kamus singkatan

 Kamus sinonim

 Kamus antonim

 Kamus sistematik (tesaurus)


MAKLUMAT DALAM KAMUS

 Edgar Dale et al (1971) menyenaraikan sekurang-kurangnya 15 maklumat yang diberikan kamus iaitu:

a) kata kepala atau entri
b) bentuk kata
c) ejaan dan ucapan
d) jenis kata
e) sinonim dan antonim
f) konteks penggunaan kata
g) takrif
h) catatan penggunaan kata
i) ilustrasi penjelas takrif
j) penerbitan kata turunan
k) contoh penggunaan kata
l) frasa
m) petikan
n) kata asing
o) rujuk silang


 Pengguna kamus perlu tahu akan kata kepala atau entri pokok kerana sejumlah besar kata yang kita gunakan merupakan bentuk turunan atau kata terbitan

 Sejumlah kata yang lazim kita gunakan juga terbit daripada kata berbentuk morfem dasar terikat

 Kamus merakamkan bagaimana sesuatu entri dapat berkembang atau membentuk beberapa kata baru yang secara langsung meluaskan makna

Tiada ulasan:

Catat Ulasan