Rabu, 1 April 2009

STRATEGI P & P PEMULIHAN KHAS

STRATEGI PENGAJARAN & PEMBELAJARAN PROGRAM PEMULIHAN KHAS

Masalah Membaca


•Masalah mengenal huruf.
•Masalah menyebut bunyi huruf.
•Tidak boleh menyebut nama huruf dengan tepat.
•Masalah membaca huruf besar.
•Tidak boleh membatang suku kata dgn betul.
•Masalah menyebut perkataan.
•Masalah membaca ayat-ayat dgn lancar.


Masalah Menulis
•Masalah menulis huruf dengan betul.
•Masalah menulis jarak dan tempat huruf dalam perkataan.
•Masalah menulis jarak perkataan dalam ayat.


MASALAH MENGIRA

•Masalah penguasaan nombor.
•Masalah menguasai operasi tambah dan tolak.
•Masalah penguasaan operasi darab dan bahagi.

CIRI-CIRI PEMBELAJARAN MURID

•Aktiviti hendaklah membolehkan murid mendapat maklum balik dengan segera melalui hasil kerja sama ada betul atau salah. Ini akan membantu murid mencapai kemajuan dan menguasai konsep serta keyakinan diri dan sikap positif.

PERANCANGAN AKTIVITI

•Teknik
–Pengajaran kump, kecil.
–Pengajaran rakan sebaya
–Pengajaran individu.
•Bahan
–Pelbagai jenis yang mengekalkan minat dan mengukuhkan sesuatu kemahiran yang baru dipelajari.
–Bahan yang memberikan murid seberapa banyak peluang belajar melalui deria rasa, penglihatan dan pendengaran.


PERANCANGAN AKTIVITI

•Teknik
–Pengajaran kump, kecil.
–Pengajaran rakan sebaya
–Pengajaran individu.
•Bahan
–Pelbagai jenis yang mengekalkan minat dan mengukuhkan sesuatu kemahiran yang baru dipelajari.
–Bahan yang memberikan murid seberapa banyak peluang belajar melalui deria rasa, penglihatan dan pendengaran.

–Bahan latihan yang digunakan hendaklah membolehkan murid mengetahui dgn serta merta sama ada reaksi, respon dan jawapan yg diberi olehnya betul atau salah.
(Ini akan memberi galakan dan keyakinan diri kepada mereka)PENGELOLAAN P&P

Langkah-langkah:
1.Pengenalpastian pelajar.
2.Penganalisisan masalah.
3.Perancangan
4.Penyampaian
5.Penilaian.


Pengenalpastian Pelajar

•Untuk menentukan kump. Lemah, sederhana dan baik.
•Dilakukan melalui ujian diagnostik.

Perancangan

•Perancangan pengajaran dirancang berdasarkan objektif pengajaran.
•Perancangan pengajaran perlu mengambilkira perkara berikut.
–Jangkamasa peruntukan setiap aktiviti.
–Strategi dan cara menguruskan kerja kumpulan
–Kaedah pengajaran
–Penggunaan BBM
–Kaedah penilaianPenyampaian

•Berdasarkan prinsip asas pengajaran pemulihan.
–Aktiviti P&P menumpukan drp kongkrit kepada abstrak , mudah kepada susah.
–Bantu pelajar memahami suatu konsep dgn alat BBM.
–Latihan bertulis harus diadakan selepas aktiviti pengajaran guru.
–Aktiviti penilaian diberikan selepas aktiviti latihan bertulis.


PENDEKATAN CERAKINAN

u1; Memperkenalkan ayat.
u2: Memperkenalkan rangkaikata.
u3: Memperkenalkan perkataan
u4: Memperkenalkan suku kta.
u5: Memperkenalkan huruf.


PENDEKATAN BINAAN

u1: Memperkenalkan huruf vokal.
u2: Memperkenalkan huruf konsonan.
u3: Menggabungkan huruf vokal dan konsonan untuk membentuk suku kata.
u4: Menggabungkan suku kata untuk membentuk perkataan.
u5: Menyusun perkataan menjadi ayat.KAEDAH P & P BAHASA MELAYU

1:KAEDAH FONIK.
Murid diperkenalkan dengan bunyi huruf bukannya nama huruf.
2: KAEDAH ABJAD.
Murid dikenalkan dengan nama
nama huruf.
3: KAEDAH PANDANG & SEBUT.
Murid terus dikenalkan dengan perkataan tanpa


CADANGAN AKTIVITI P & P DI DALAM KIOSK

KIOSK BAHASA AKTIVITI MURID
uBerkongsi nota
uMembaca
uBercakap
uMenulis
uBermain permainan perkataan
uMengubah puisi
uBercerita
uMemberi pendapat
uMengajar
uMenggunakan perbendaharaan

Tiada ulasan:

Catat Ulasan